Słowo

δαυιδ

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 1056 razy w 896 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 1053 razy w 893 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady