Słowo

δε

(1 - 20) z 2543

znaleziono łącznie 6420 razy w 5610 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2854 razy w 2543 wersetach, w Septuagincie 3500 razy w 3001 wersetach, w innych pismach 66 razy w 66 wersetach.

Przekłady