Słowo

δει

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 97 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 80 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady