Słowo

δεκα

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 289 razy w 255 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 262 razy w 231 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady