Słowo

δεκατη

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 17 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady