Słowo

δενδρον

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 30 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady