Słowo

δεξια

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 79 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 63 razy w 58 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady