Słowo

δεξιων

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 72 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady