Słowo

δευτε

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 52 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady