Słowo

δη

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 253 razy w 244 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 247 razy w 238 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady