Słowo

δι

(1 - 20) z 136

znaleziono łącznie 265 razy w 246 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 146 razy w 136 wersetach, w Septuagincie 119 razy w 110 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady