Słowo

δια

(1 - 20) z 489

znaleziono łącznie 1375 razy w 1098 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 528 razy w 489 wersetach, w Septuagincie 838 razy w 600 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady