Słowo

διαθηκης

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 124 razy w 117 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 108 razy w 102 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady