Słowo

διακοσιους

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 12 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 1 wersecie, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady