Słowo

διδασκων

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady