Słowo

διδαχην

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady