Słowo

διδους

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 24 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 13 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady