Słowo

δικαιον

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 75 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady