Słowo

δικαιος

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 110 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 90 razy w 81 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady