Słowo

δικαιοσυνη

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 121 razy w 115 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 94 razy w 88 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady