Słowo

δικαιοσυνην

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 135 razy w 129 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 99 razy w 97 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady