Słowo

δικαιοσυνης

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 88 razy w 87 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 57 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady