Słowo

δικαιων

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 38 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady