Słowo

διο

(1 - 20) z 52

znaleziono łącznie 62 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 52 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady