Słowo

διοτι

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 327 razy w 235 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 305 razy w 214 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady