Słowo

δοξα

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 135 razy w 128 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 89 razy w 85 wersetach, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady