Słowo

δοξαν

(1 - 20) z 53

znaleziono łącznie 156 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 53 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 95 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady