Słowo

δοξης

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 114 razy w 110 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 49 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 65 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady