Słowo

δος

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 82 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 51 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady