Słowo

δοτε

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 50 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 28 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady