Słowo

δουλοι

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 67 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 38 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady