Słowo

δουλον

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 62 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 44 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady