Słowo

δουλος

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 116 razy w 109 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 81 razy w 75 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady