Słowo

δουλους

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 47 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady