Słowo

δουλω

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 39 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady