Słowo

δουναι

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 152 razy w 145 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 118 razy w 111 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady