Słowo

δυναμει

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 114 razy w 110 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 88 razy w 85 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady