Słowo

δυναμις

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 79 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 49 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady