Słowo

δυνανται

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 11 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady