Słowo

δυνασαι

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady