Słowo

δυνασθε

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 30 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady