Słowo

δυναται

(1 - 20) z 72

znaleziono łącznie 81 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 73 razy w 72 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady