Słowo

δυνατος

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 50 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 34 razy w 33 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady