Słowo

δυο

(1 - 20) z 117

znaleziono łącznie 656 razy w 579 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 126 razy w 117 wersetach, w Septuagincie 525 razy w 457 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady