Słowo

δω

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 46 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 39 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady