Słowo

δωδεκα

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 141 razy w 123 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 80 razy w 67 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady