Słowo

δωρεαν

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 36 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady