Słowo

δωρον

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 76 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 67 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady