Słowo

δως

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 21 razy w 21 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady