Słowo

δωσει

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 122 razy w 112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 103 razy w 94 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady